Vårt löfte

På Rubix prioriterar vi kundnöjdhet. Efter år 2023 undersökning har vi kommit fram till fyra åtaganden, med tillhörande handlingsplan, att arbeta med. Du hittar dem nedan. Vi genomför en kundnöjdhetsundersökning (cNPS) varje år för att ta reda på vad vi kan förbättra, så att vi alltid kan svara på våra kunders industriella utmaningar.

Förbättra leveransinformationen på ordrar och öka leveranssäkerheten.

  • Rubix kundservice skall hålla våra kunder informerade om status på order, om ändringar sker skall det omedelbart kommuniceras och nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen vidtas. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår internkommunikation och följa upp våra leverantörsorders.

Förbättra förståelsen för våra mervärden.

  • Vi ska bli mer tydliga på vad vi kan erbjuda av för värdeskapande lösningar för våra kunder. I vårt MRO segment ingår vi partnerskap med våra kunder, som ger kostnadsbesparningar och produktionssäkerhet. För kunder på den elektriska drivlinan , skall vi upplysa våra kunder om hur vi arbetar för att få fram rätt produkt och hur vi kan erbjuda sammansatta projekt och helhetslösningar.

Underlätta för våra kunder att hitta rätt produkt. (digital)

  • Förbättra datakvaliteten och innehållet i vår webshop.

Öka tillgången på prisvärda, alternativa produkter

  • Introducera Hero-sortimentet i Norden

Har du några förslag?

Vi vill gärna höra dina tankar om hur vi kan bli bättre.

cf-left-image

    cf-right-image